Jesteś tutaj: Blog Jakie kary przewiduje kodeks wykroczeń?

Jakie kary przewiduje kodeks wykroczeń?

#kodeks # wykroczenie

15:05, dnia 10 czerwiec 2022r.
Kategoria:Blog
370
0

Wykroczenia są karalne

Wykroczenia są często traktowane tak samo jak przestępstwa. Wykroczenie to jednak czyn zabroniony, który podlega ustawie o wykroczeniach. Przestępstwa natomiast są czynami zabronionymi, które reguluje Kodeks karny. Społeczna szkodliwość wykroczeń jest również niższa niż przestępstw. Z kolei Kodeks wykroczeń reguluje inne kary za wykroczenia niż Kodeks karny.

Lista kar

  1. Aresztowanie.
  2. Ograniczenie wolności
  3. Grzywna.
  4. Nagana.

Ta wyczerpująca lista kar obejmuje następujące elementy. Oznacza to, że sprawca nie może podlegać żadnym innym karom niż te, które przewiduje art. 18 Kodeksu wykroczeń. Na uwagę zasługuje fakt, że kary są uporządkowane według stopnia surowości, tj. od najsurowszej do najłagodniejszej.

Areszt

Areszt jest najsurowszą karą przewidzianą w Kodeksie wykroczeń. Prawo karne (a dokładnie Kodeks Karny) przewiduje areszt jako alternatywę dla kary pozbawienia wolności. Kara ta jest wymieniona w Kodeksie wykroczeń i może trwać od 5 do 30 dni. Wymierza się ją w dniach. Jeśli dana osoba nie jest w stanie odbyć kary, np. ze względu na sytuację osobistą, kara pozbawienia wolności nie może zostać nałożona. Kara pozbawienia wolności nie może zostać orzeczona, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na stan zdrowia sprawcy. Areszt występuje w dwóch formach.

Zatrzymanie podstawowe

W miejsce grzywny lub kary ograniczenia wolności stosuje się areszt zastępczy. Kary te zamieniane są na areszt, aby zmusić sprawcę do przestrzegania pierwotnej kary.

Ograniczenie wolności

Kara ograniczenia wolności jest karą pośrednią pomiędzy zatrzymaniem a grzywną. Kara ta może być stosowana samodzielnie. Ma ona charakter wyłącznie tymczasowy i ogranicza swobodę korzystania przez sprawcę z wolności osobistej. Istotą kary ograniczenia wolności jest to, że sprawca musi odbyć karę.

Bez zgody sądu nie może on opuszczać miejsca stałego pobytu.

W celach społecznych wymagana jest nieodpłatna kontrolowana praca. Może być ona wykonywana w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia lub opieki społecznej. Musi ona również przynosić korzyści społeczności. Wymiar godzin pracy wynosi od 20 do 40 godzin. Obowiązek ten w przypadku osób zatrudnionych może zostać zmodyfikowany do potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa lub na cele społeczne. Co ważne, osoba skazana nie może bez zgody rozwiązać stosunku pracy w trakcie odbywania kary.

Wyrok musi być wyjaśniony oskarżonemu.

Poza karą ograniczenia wolności sąd może nałożyć na ukaranego dodatkowe obowiązki, takie jak naprawienie szkody czy przeproszenie za popełnione przestępstwo.

Grzywna

Grzywna jest kolejną karą przewidzianą przez Kodeks wykroczeń. Wysokość grzywny wynosi od 20 do 5000 polskich lirów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeśli sprawca działał z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, grzywnę można orzec jako karę indywidualną lub jako część kary łącznej. Przy wymierzaniu grzywny sąd bierze pod uwagę dochody sprawy, sytuację osobistą i rodzinną rodziny, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe.

Nagana

Nagana może być uznana za najłagodniejszą karę przewidzianą w Kodeksie wykroczeń. Nagana jest ostrzeżeniem dla sprawcy, jeżeli społeczna szkodliwość czynu nie jest wystarczająca do wymierzenia surowszej kary. Wystarczy przypomnieć sprawcy o przestrzeganiu prawa i zasad współżycia społecznego. Jeżeli sprawca został skazany za przestępstwo o charakterze chuligańskim, nie można udzielić mu nagany.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

Rozumiemy potrzeby naszych klientów, a w świadczeniu pomocy prawnej kierujemy się empatią, profesjonalizmem, rzetelnością oraz etyką zawodową.

Usługi

Na skróty

Kontakt

ul. Zwycięstwa 12 (II piętro), 44-100 Gliwice
ul. Budowlana 4, 41-106 Siemianowice Śląskie
ul. 1 Maja 48/4, Katowice
kancelaria@kancelaria-diritto.pl 
502 060 847, 502 060 894
Pon: 1000 - 1800
Wt - Czw: 900 - 1700
Pt: 800 - 1500