Jesteś tutaj: Zakres usług

Zakres usług

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo prawne świadczone przez kancelarię obejmuje następujące dziedziny:

 • Sprawy o zapłatę,
 • Możesz dochodzić roszczeń pieniężnych,
 • Roszczenia odszkodowawcze (w tym z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych i OC),
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
 • Sprawy dotyczące naruszenia praw osobistych,
 • Sprawy dotyczące ograniczenia roszczeń z tytułu nabycia nieruchomości,
 • Służebności drogowe,
 • Służebności przesyłu,
 • Zniesienie współwłasności,
 • Udział w ewidencji gruntów.
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Nasza pomoc prawna obejmuje następujące dziedziny:

 • Rozwód,
 • Separacja,
 • Podział majątku,
 • Zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • Alimenty (egzekwowanie lub obniżenie alimentów na dzieci/ alimentów na rzecz małżonków, podwyższenie/obniżenie, egzekwowanie alimentów),
 • Regulacja kontaktów między rodzicami, dziećmi i ich opiekunami,
 • Ustanowienie opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • Opieka (częściowa, całkowita),
 • Ustalenie ojcostwa/macierzyństwa lub jego zaprzeczenie,
 • Sprawy dotyczące przysposobienia, opieki i kurateli.
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, która określa zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci podmiotu. Przepisy prawa spadkowego określają zasady dziedziczenia praw i obowiązków ze spadku. Dotyczy to przedmiotu dziedziczenia (zakresu i obowiązku praw i obowiązków spadkowych), osób, które mogą dziedziczyć (zarówno dziedziczenie testamentowe, jak i ustawowe) oraz osób, które są uprawnione do dziedziczenia spadku w inny sposób niż w drodze dziedziczenia (w szczególności zapisobierców), a także zasad dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe.

Dwa akty prawne zawierają większość przepisów dotyczących prawa spadkowego. Kodeks cywilny zawiera przepisy prawa materialnego (tj. elementy prawa). Kodeks postępowania cywilnego zawiera przepisy regulujące aspekty proceduralne prawa spadkowego.

Inne akty prawne, które dotyczą prawa materialnego i procesowego, również zawierają przepisy dotyczące prawa spadkowego. Prawo o notariacie i Prawo bankowe to dwa przykłady takich aktów.

Dziedziczenie ustawowe

Prawo spadkowe przewiduje dziedziczenie z mocy prawa. Nie jest wymagana interwencja spadkodawcy. Prawo spadkowe określa kolejność dziedziczenia, w jakiej będą dziedziczyć najbliżsi i najdalsi krewni spadkodawcy. Ustanawia także kilka grup osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Pozwala także na przyznanie praw do dziedziczenia osobom niespokrewnionym.

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe to alternatywny sposób dziedziczenia spadku. Jeden spadek można dziedziczyć zarówno w drodze dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Prawo spadkowe zawiera wytyczne dotyczące sporządzania i odwoływania testamentów. Istnieją dwa rodzaje testamentów, które można sporządzić na podstawie prawa spadkowego:

 • Testamenty zwykłe
 • Testamenty szczególne

Istnieją trzy rodzaje testamentów: holograficzne (sporządzone pismem ręcznym autora), notarialne (sporządzone pismem ręcznym pełnomocnika) i allograficzne (testamenty urzędowe). Testamenty te mogą być sporządzone przez spadkodawcę w dowolnym momencie.

Prawo spadkowe zezwala na sporządzanie testamentów podróżnych, zwykłych i ustnych. W tych przypadkach nie obowiązują normalne zasady sporządzania testamentów.

Inne instytucje podlegające prawu spadkowemu

Prawo spadkowe obejmuje również wiele innych instytucji. Poniżej przedstawiono niektóre z instytucji, które można wymienić w ramach prawa spadkowego:

Stwierdzenie nabycia spadku

 • Akt dziedziczenia,
 • Zapis,
 • Spadek,
 • Spadek bankowy,
 • Instrukcje,
 • Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • Przyrostowość,
 • Podstawienie.

Należy pamiętać, że aby określić swoją sytuację prawną, należy przeanalizować wszystkie przepisy prawa spadkowego. Pozwoli Ci to na znalezienie najlepszych rozwiązań zarówno pod względem oczekiwanych rezultatów, jak i kosztów. Skontaktuj się z moją kancelarią, jeśli potrzebujesz prawnika z Krakowa, który pomoże Ci zobaczyć szerszy obraz Twoich problemów związanych z prawem spadkowym.

Adwokat Katowice- prawo spadkowe? Mogę Ci pomóc!

Moja katowicka kancelaria prawna specjalizuje się w prawie spadkowym. Z tą dziedziną prawa nie miałem nigdy do czynienia. Trafiłeś we właściwe miejsce, jeśli szukasz adwokatów od prawa spadkowego w Katowicach.

Jako katowicki prawnik mogę Ci pomóc w następujących kwestiach:

 • Ustaleniu kręgu spadkowego,
 • Uzyskaniu zaświadczenia lub potwierdzenia nabycia spadku,
 • Przeprowadzeniu umownego lub sądowego działu spadku,
 • Reprezentacji w sprawach o zachowek,
 • Planowanie postępowania spadkowego.
Umowy handlowe

Umowy handlowe

Możemy pomóc w sporządzeniu, przeglądzie, rewizji lub zmianie dowolnej umowy cywilnoprawnej.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Biuro to zapewnia pełną analizę sytuacji finansowej osoby posiadającej długi. Oferta obejmuje również przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Biuro oferuje również reprezentację po ogłoszeniu upadłości.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą skorzystać z usług w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Obejmuje to między innymi:

 • Reprezentowanie klientów przed sądem,
 • Świadczenie pomocy prawnej od momentu nawiązania stosunku pracy do jego wygaśnięcia, a także w razie wypadku przy pracy,
 • Przygotowywanie dokumentów, takich jak umowy, regulaminy pracy, zasady wynagradzania i inne akty wewnętrzne,
 • Kwestie dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy i mobbingu w miejscu pracy,
 • Sprawy dotyczące odszkodowań wynikających z umów o zakazie konkurencji.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych w następujących dziedzinach:

 • Sprawy dotyczące świadczeń emerytalnych, rentowych i rodzinnych,
 • Świadczenia rehabilitacyjne i pielęgnacyjne,
 • Składki są naliczane od podstawy,
 • Reprezentowanie klientów w odwołaniach od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych.
Prawo budowlane

Prawo budowlane

Oferujemy pomoc prawną osobom fizycznym, deweloperom oraz firmom budowlanym.
W zakresie:

 • Doradztwa prawnego,
 • Spory z wykonawcami i deweloperami,
 • Odszkodowania za błędy budowlane lub remontowe,
 • Sporządzanie umów deweloperskich,
 • Sporządzanie umów o roboty budowlane.
Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie tzw. kredytów frankowych. Oferta ta obejmuje:

 • Analizę umów kredytowych pod kątem klauzul niedozwolonych,
 • Przygotowanie reklamacji,
 • Negocjacje ugodowe z bankiem,
 • Kompleksowe prowadzenie sprawy przed sądem.
Prawo karne

Prawo karne

Nasza Kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie prawa karnego:

 • Sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • Sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia,
 • Odwołanie się od środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowe aresztowanie,
 • Udział w dochodzeniach,
 • Jako obrońca oskarżonego lub jako przedstawiciel oskarżyciela posiłkowego w każdej chwili możesz reprezentować go w postępowaniu sądowym,
 • Przygotowanie wniosku o odroczenie wykonania kary,
 • Przygotowanie wniosku o zawieszenie wykonania kary,
 • Przygotowanie wniosku o zastosowanie dozoru elektronicznego.
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego na wszystkich etapach postępowania przed organami administracji publicznej, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym. Oferujemy:

 • Sporządzanie wniosków z zakresu prawa administracyjnego,
 • Dostarczanie skarg do WSA lub NSA,
 • Możesz złożyć skargę na bezczynność organu,
 • Reprezentację w sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych.
Prawo kanoniczne

Kancelaria Kanoniczna - Prawo kanoniczne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa kanonicznego, przede wszystkim w sprawach dotyczących postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Kompleksowe rozwiązanie małżeństwa można osiągnąć poprzez wszczęcie zarówno sprawy rozwodowej, jak i kanonicznego unieważnienia małżeństwa.

Oferujemy usługi na wszystkich etapach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Oferujemy:

 • Udzielanie porad prawnych w zakresie nieważności małżeństw,
 • Pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego w sprawie,
 • Przygotowanie skargi powodowej,
 • Sporządzenie odpowiedzi na skargę,
 • Możesz złożyć skargę,
 • Asystowanie przy przesłuchaniach świadków i stron oraz uczestniczenie w nich,
 • Sporządzenie odpowiedzi obrońcy,
 • Przygotowanie odwołania do Sądu Pierwszej Instancji.

Rozumiemy potrzeby naszych klientów, a w świadczeniu pomocy prawnej kierujemy się empatią, profesjonalizmem, rzetelnością oraz etyką zawodową.

Usługi

Na skróty

Kontakt

ul. Zwycięstwa 12 (II piętro), 44-100 Gliwice
ul. Budowlana 4, 41-106 Siemianowice Śląskie
ul. 1 Maja 48/4, Katowice
kancelaria@kancelaria-diritto.pl 
502 060 847, 502 060 894
Pon: 1000 - 1800
Wt - Czw: 900 - 1700
Pt: 800 - 1500