Jesteś tutaj: Zakres usług Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Co dalej? Mam kredyt indeksowany do waluty obcej.

Na początku XXI wieku na rynku kredytów hipotecznych dostępna była szeroka gama kredytów indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego. Liczba kredytów we frankach sięgała setek tysięcy. Doświadczenia "frankowiczów" z ostatnich kilkunastu lat pokazują jednak, że umowy te nie były korzystne dla klientów banków, a stawiały bank w uprzywilejowanej pozycji. Klauzule umowne, które pozwalały bankowi na arbitralne ustalanie kursu franka szwajcarskiego, zostały uznane za niezgodne z prawem. Dzięki temu kredytobiorca może pozwać bank za unieważnienie umów kredytowych, obniżenie salda kredytu i jednoczesną spłatę do 30% wcześniejszych rat ("odfrankowienie").

Posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich (indeksowanych do kursu CHF lub denominowanych według tego kursu) mogą skorzystać z pomocy prawnej naszej kancelarii. Nasze usługi są dostępne dla Frankowiczów, którzy potrzebują pomocy adwokatów i radców prawnych z doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych.

Spotykamy się twarzą w twarz w naszym biurze w Katowicach przy ul. 1 Maja 48/4, aby przeanalizować umowę klienta pod kątem klauzul abuzywnych. Może to stanowić podstawę do podjęcia działań prawnych.

Analizę umowy można również zlecić radcom prawnym lub adwokatom drogą korespondencyjną. Wystarczy przesłać skan umowy wraz ze wszystkimi załącznikami i telefonicznymi danymi kontaktowymi na adres mailowy - kancelaria@radcybj.pl. Dopuszczalne jest przesłanie umowy drogą elektroniczną. Prosimy o dołączenie danych osobowych pożyczkobiorcy oraz zgody na ich przetwarzanie przez naszą kancelarię. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi w ciągu trzech dni roboczych.

Co dalej?

Po potwierdzeniu, że dokumenty do kredytu po kursie CHF są ważne, klient może podpisać umowę i udzielić pełnomocnictwa. Następnie klient występuje do banku z wnioskiem o udzielenie informacji o terminie spłaty kredytu. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zaświadczeń prawnik przygotowuje pozew. W ten sposób rozpoczyna się postępowanie w sprawie. Do usług kancelarii należy skomplikowane prowadzenie spraw przeciwko bankom udzielającym kredytów we frankach. Obejmuje to wysłanie przedprocesowego wezwania do zapłaty, pozwu oraz uzyskanie prawomocnego wyroku w sprawie.

Jaki jest średni czas oczekiwania na prawomocny wyrok?

O długości postępowania sądowego decyduje aktywność stron i obciążenie pracą komisji orzekającej. Podczas gdy kancelarie banków wnoszą o przesłuchanie kilku świadków, powód wskazuje na potrzebę sporządzenia opinii przez biegłego oraz przesłuchania powoda. Oznacza to, że między złożeniem pozwu a zakończeniem procesu w pierwszej instancji trzeba odczekać. Może to trwać od jednego do trzech lat. Czas oczekiwania na decyzję wydłuża się o rok, jeśli którakolwiek ze stron postępowania złoży odwołanie.

Rozumiemy potrzeby naszych klientów, a w świadczeniu pomocy prawnej kierujemy się empatią, profesjonalizmem, rzetelnością oraz etyką zawodową.

Usługi

Na skróty

Kontakt

ul. Zwycięstwa 12 (II piętro), 44-100 Gliwice
ul. Budowlana 4, 41-106 Siemianowice Śląskie
ul. 1 Maja 48/4, Katowice
kancelaria@kancelaria-diritto.pl 
502 060 847, 502 060 894
Pon: 1000 - 1800
Wt - Czw: 900 - 1700
Pt: 800 - 1500