Jesteś tutaj: Zakres usług Umowy handlowe

Umowy handlowe

Nie ma ustawy, która definiowałaby umowę handlową. Jest to ważny dokument, który muszą przygotować małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak przygotować taką umowę? Pomoże Ci w tym nasz materiał.

Rodzaje umów handlowych

Prawo nie określa rodzaju umowy handlowej, ale można wyróżnić dwa typy:

Obrót profesjonalny to taki, w którym umowa zawierana jest między firmami.

Jest to również tzw. obrót konsumencki, kiedy transakcje zawierane są między klientami a firmami.

Można zatem przyjąć, że każda umowa, która dotyczy obrotu gospodarczego, jest umową handlową.

Wystarczy, że obie strony wyrażą zgodę na zawarcie umowy handlowej. Umowa handlowa, która została zawarta ustnie, będzie ważna. Najlepiej jest ją spisać. W razie nieporozumień łatwiej jest udowodnić, co zostało uzgodnione. W takich sytuacjach każde postanowienie jest ważne. Nawet jeśli spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie.

Elementy umowy handlowej

Skuteczna umowa handlowa powinna zawierać kilka elementów. Elementami tymi są główne strony umowy. Muszą one być jasno zdefiniowane. Można je nazwać w dowolny sposób. Ważne jest, aby były one jednakowo oznaczone w całej umowie. Im lepiej jest określić, kim są strony w umowie, tym lepiej. Przedmiot umowy musi być zapisany. Jest to istota i cel umowy. Często w kontrakcie bardzo wyraźnie wyszczególnione są produkty znajdujące się w *ofercie handlowej*.

Kontrakt handlowy musi zawierać zobowiązania wszystkich stron. Zapisy te muszą jasno określać obowiązki, prawa i zadania stron. Zapisy te muszą być jak najbardziej jasne i przejrzyste, tak aby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do swoich praw i obowiązków. Sposób rozliczenia lub płatności jest ważną częścią umowy handlowej. Często jest to najważniejszy aspekt umowy. W tej części określa się przedmiot umowy oraz termin i sposób zapłaty. Warto zamieścić klauzulę dotyczącą konsekwencji niewykonania umowy w terminie. Może to być związane z obowiązkiem zapłaty odsetek lub kary umownej w przypadku niewywiązania się z umowy. W umowie handlowej można zawrzeć informacje o kredycie kupieckim udzielonym sprzedawcy produktów. Można również zamieścić informacje o kredycie kupieckim udzielonym przez sprzedawcę produktów.

W umowie handlowej należy zawrzeć postanowienia końcowe. Zazwyczaj zastrzegamy, że wszelkie zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnej. Zmiana bez pisemnej zgody będzie nieważna.

Trzeba też zamieścić informacje o sądzie, który będzie rozstrzygał spory między stronami. Należy także wskazać warunki wymagane do unieważnienia umowy przez którąkolwiek ze stron. Jeśli umowa handlowa została prawidłowo sporządzona, będziemy mogli dochodzić swoich praw w sytuacji, gdy jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub usługa nie zostanie wykonana zgodnie z obietnicą. Umowa, która zezwala na wyłączną sprzedaż produktu lub usługi, może zawierać klauzulę, która przyznaje wyłączność na określone okresy czasu lub na określonym terytorium.Rozumiemy potrzeby naszych klientów, a w świadczeniu pomocy prawnej kierujemy się empatią, profesjonalizmem, rzetelnością oraz etyką zawodową.

Usługi

Na skróty

Kontakt

ul. Zwycięstwa 12 (II piętro), 44-100 Gliwice
ul. Budowlana 4, 41-106 Siemianowice Śląskie
ul. 1 Maja 48/4, Katowice
kancelaria@kancelaria-diritto.pl 
502 060 847, 502 060 894
Pon: 1000 - 1800
Wt - Czw: 900 - 1700
Pt: 800 - 1500